Czyścik Service

Zaufaj profesjonalistom!

Czyszczenie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, technologicznej:
- kolektory, przykanaliki i przyłącza.
- studnie kanalizacyjne: rewizyjne i  osadowe.
- kratki deszczowe zewnętrzne i ściekowe
- spusty, piony deszczowe i sanitarne.

 

Czyścimy piony i poziomy, kanalizację zabrudzoną tłuszczem, lepikiem lub zarośniętą korzeniami itp. W związku z dużą prędkością obrotową zanieczyszczenia są rozdrabniane (tłuszcze, osady po detergentach). Umożliwia to również w przypadku kanalizacji żeliwnych odspojenie twardych osadów powstających przez lata na ściankach rur.

Naszym priorytetem jest kompleksowe świadczenie wysokiej jakości usług związanych z sieciami i instalacjami kanalizacyjnymi.

Zobacz Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji

 

czyszczenie rur

 

Woda pod wysokim ciśnieniem wytwarzanym przez pompę tłoczona jest przez wąż gumowy do specjalnej głowicy. Z głowicy wypływają silne strumienie wody skierowane na ścianki kanału, powodując odrywanie się zanieczyszczeń i przemieszczanie ich do studni rewizyjnej, skąd są wybierane ręcznie.

 

czyszczenie rur2 czyszczenie rur3

 

Metoda ta polega na czyszczeniu sieci kanalizacyjnej przy pomocy ponad 150 bar. Dzięki silnym strumieniom wody skierowanym do tyłu, zanieczyszczenia są rozbijane i wypłukiwane za dyszą. Doskonale nadaje się do czyszczenia każdej kanalizacji sanitarnej i deszczowej z ziemi, tłuszczów itp. W zależności od typu osadów, rodzaju kanalizacji lub miejsca zatoru wykorzystuje się różne dysze czyszczące.

 

Ciśnienie do 180 atmosfer zapewnia dokładne wyczyszczenie i wymycie kanalizacji. Metoda hydrodynamiczna stosowana jest do zewnętrznych kolektorów, przyłączy, przykanalików, a także rurociągów w halach produkcyjnych, magazynach, piwnicach i innych. Odpowiedni dobór dysz pozwala wyczyścić nawet najbardziej zanieczyszczoną kanalizację.